WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

Fillers (en)

Fillers for less wrinkles and more volume

The name ‘fillers’ actually says it all; a filler temporarily fills up (lost) volume. You can, for example, fill folds and wrinkles with fillers, via filler injections. A filler is a gel based on hyaluronic acid. This substance improves the hydration and quality of the skin. As you get older, your skin loses volume and you may look tired or older. For example, you get deeper wrinkles, a collapsed nasal lips, or sunken cheekbones and cheeks. When you look in the mirror, you naturally prefer a fresh appearance. Can you use a little help or are you not completely satisfied with your facial shapes and contours? Then ask our specialists for a free consultation.

Essential Aesthetics works with the following high quality brands:

Teosyal
Belotero
Radiesse
Stylage

Volume restoration

Fillers help restore volume in specific areas of the face. Your skin is the most important base for your beauty, because its condition tells a lot about your health. Due to our modern, stressful way of living, we are increasingly suffering from unhealthy skin. With the volume restoration it is possible to slow down the effects of our life and time.

Fillers can help:

Deep wrinkles
Deep nostril fold
Deep puppet lines

Facial contours

Fillers also improve the curves and shapes of your face. The filling of your face is the best way to come out and accentuate it.

Think about this:

Fuller lips
More beautiful lip contours
More beautiful cheekbones
Tighter jawlines
Straighter nose

Tear gutters

Another anti-aging award winner from Teosyal, the Redensity II filler, the only filler in the world, specifically indicated for filling tear ducts to reduce tired eyes and dark puffiness. 

Teosyal Redensity II is a biodegradable, non-permanent filler based on naturally crosslinked and non-crosslinked hyaluronic acid combined with a robust derma complex. It is the ideal injectable for treatment under the eyes. This area is very delicate and has a difficult anatomy for an injectable. A filler with specific properties is what is needed to achieve the best results safely and without complications.

Teosyal Redensity II gives the tear duct under the eyes a little more volume locally, creating a fresh and energetic look. It gives a perfect volume result and works down to the last detail. The derma complex consisting of antioxidants, vitamins, minerals and amino acids. This complex ensures a better skin condition and reduces dark circles under the eyes.

What are the risks of fillers?

 • Hyaluronic acid is a natural product that also occurs in normal skin and it is completely biodegradable. The risk of allergic reactions to hyaluronic acid is very small because it does not contain animal proteins. There is always a small risk of more than average swelling and bruising. However, these often disappear within one to two weeks.
  Usually the treated skin is slightly swollen and red for a few hours after the treatment. These reactions are always mild and disappear spontaneously. In order to keep swelling to a minimum, the treated area can be cooled with cold compresses. To further reduce swelling, we advise you not to bend down too much in the first 2 days after the injections and to keep your head upright as much as possible. During the night you may simply rest your head on a pillow.
  A bruise (bruising) can sometimes appear in the thin skin for a few days. You can camouflage this with make-up.
  You can take a paracetamol to relieve any pain. If this does not help enough or if the pain increases, it is best to contact the clinic.

  Please note: filler treatment is not applied to pregnant women.

Aftercare for a filler treatment

After the injection, the filling effect occurs immediately. Sometimes a second treatment has to be carried out after 4 – 6 weeks in order to achieve a better result, which then lasts for 12 – 24 months. Most people are satisfied with the result of the first treatment. In order to maintain a long-lasting effect, the plastic surgeon/cosmetic surgeon can repeat the treatment as soon as the effect begins to diminish or has disappeared.

It is wise not to exert yourself physically for the first 24 hours after the treatment. You should also avoid strong muscle movements of the face as much as possible.
Do not use make-up for the first few hours after the treatment.
Avoid overexposure to the sun for about 1 week, use the sauna and sunbed until the swelling and redness of the treated area has disappeared.
Do not undergo any treatment by a beautician in the treated area for the first 2 weeks, such as peelings, connective tissue massages, facial scrubs, microdermabrasion, laser or other facial treatments.
You may wash your face carefully. Massage of the treated area is not recommended. However, you can immediately use your own daily skin care products and make-up.
Should you feel a thickening at the injection site in the days following the treatment, you can massage it for a few days, a few times a day for several minutes according to your doctor’s instructions. Above all, do not do this any longer as there is a risk of swelling and redness!
If you have had your lips treated, do not kiss or drink hot or cold drinks for the first 24 hours after the treatment.
Blue spots can be treated with Arnica cream.

Rates

 • Hyaluronic filler:
  Fine lines 1 ml from € 280,-
  Tear gutters from € 300,-
  Wrinkles from € 250,-
  Forehead wrinkles from € 280,-
  Crow’s feet from €280,-
  Nose-lipper fold from € 280,-
  Volume in the cheeks from €320,-
  Kissable Lips 0.6 ml from € 200,-
  Lip contour 1.0 ml from € 250,-
  Puppet lines 1.0 ml from € 320,-
  Nose correction with fillers from € 320,-
  Chin correction with fillers 1.0 ml from € 320,-

Fillers voor minder rimpels en meer volume

De benaming ‘fillers’ zegt het eigenlijk al; een filler vult (verloren) volume tijdelijk op. Je kunt bijvoorbeeld plooien en rimpels opvullen met fillers, via filler-injecties. Een filler is een gel op basis van hyaluronzuur. Deze stof verbetert de hydratatie en kwaliteit van de huid. Naarmate je ouder wordt verliest je huid volume waardoor je vermoeid of ouder kan ogen. Je krijgt bijvoorbeeld dieper wordende rimpels, een ingezakte neuslippenplooi, of ingevallen jukbeenderen en wangen. Wanneer je in de spiegel kijkt, zie je natuurlijk het liefste een frisse verschijning. Kun je een beetje hulp gebruiken of ben je niet helemaal tevreden met jouw gezichtsvormen en contouren? Vraag dan nu een vrijblijvend adviesgesprek bij onze specialisten.

Essential Aesthetics werkt met de volgende kwalitatief hoogwaardige merken:

 • Teosyal
 • Belotero
 • Radiesse
 • Stylage

Volumerestauratie

Fillers helpen het volume in specifieke delen van het gezicht te herstellen. Jouw huid is de belangrijkste basis voor jouw schoonheid, omdat de conditie veel vertelt over jouw gezondheid. Door onze moderne, drukke manier van leven met veel stress hebben we steeds vaker last van een ongezonde huid. Met de volumerestauratie is het mogelijk om de effecten van ons leven en tijd te vertragen.

Fillers kunnen helpen bij:

 • Diepe rimpels
 • Diepe neuslippenplooi
 • Diepe marionetlijnen

Gezichtscontouren

Fillers verbeteren ook de rondingen en vormen van je gezicht. Het opvullen van je gezicht kan het beste eruit laten komen en accentueren.

Denk hierbij aan:

 • Vollere lippen
 • Mooiere lipcontouren
 • Mooiere jukbeenderen
 • Strakkere kaaklijnen
 • Rechtere neus

Traangootjes

Nog een anti-aging award winnaar van Teosyal, de Redensity II filler, de enige filler ter wereld, specifiek geïndiceerd voor het vullen van de traangootjes om zo de vermoeide blik en donkere wallen te verminderen. 

Teosyal Redensity II is een biologisch afbreekbare, niet-permanente filler op basis van natuurlijk gecrosslinked en niet-gecrosslinked hyaluronzuur gecombineerd met een stevig dermacomplex. Het is de ideale injectable voor de behandeling onder de ogen. Dit gebied is zeer delicaat en kent een moeilijke anatomie voor een injectable. Een filler met specifieke eigenschappen is wat nodig is om veilig, zonder complicaties het beste resultaat te behalen.

Teosyal Redensity II geeft het traangootje onder de ogen plaatselijk wat meer volume, zodat men weer een frisse en energieke uitstraling creëert. Het geeft een perfect volume resultaat en werkt tot in detail. Het dermacomplex bestaande uit antioxidanten, vitaminen, mineralen en aminozuren. Dit complex zorgt voor een betere huidconditie waardoor de donkere kringen onder de ogen verminderen.

Wat zijn de risico’s van fillers?

 • Hyaluronzuur is een natuurlijk product dat in de normale huid ook voorkomt en het is volledig biologisch afbreekbaar. De kans op allergische reacties op hyaluronzuur is zeer klein, omdat het geen dierlijke eiwitten bevat. Er is altijd een klein risico op een wat meer-dan-gemiddelde zwelling en een bloeduitstorting. Deze verdwijnen echter vaak binnen één tot twee weken.
 • Meestal is de behandelde huid gedurende enkele uren na de behandeling licht gezwollen en rood. Deze reacties zijn altijd mild van aard en verdwijnen spontaan. Om zwelling zo beperkt mogelijk te houden kan het behandelde gebied gekoeld worden met koude kompressen. Om de zwelling verder te verminderen, raden wij u aan om de eerste 2 dagen na de injecties niet te veel te bukken en het hoofd zoveel mogelijk rechtop te houden. Tijdens de nacht mag u het hoofd gewoon laten rusten op een kussen.
 • In de dunne huid kan soms gedurende enkele dagen een blauwe plek (bloeduitstorting) ontstaan. Deze kunt u camoufleren met make-up.
 • Tegen eventuele pijn kunt u een paracetamol nemen. Als dit onvoldoende helpt of als de pijn toeneemt, kunt u het beste contact opnemen met de kliniek.

Let op: een filler-behandeling wordt niet toegepast bij zwangere vrouwen.

Nazorg bij een filler behandeling

Na de injectie treedt het opvullende effect meteen op. Soms moet na 4 – 6 weken een tweede behandeling plaatsvinden om een beter resultaat te bereiken dat vervolgens 12 – 24 maanden blijft bestaan. De meeste mensen zijn tevreden over het resultaat van de eerste behandeling. Om een langdurig blijvend effect te behouden, kan de plastisch chirurg/cosmetisch arts de behandeling herhalen zodra het effect begint af te nemen of verdwenen is.

 • Het is verstandig dat u zich de eerste 24 uur na de behandeling niet sterk fysiek inspant. Ook moet u heftige spierbewegingen van het gelaat zoveel mogelijk voorkomen.
 • Gebruik de eerste uren na de behandeling geen make-up.
 • Vermijd ongeveer 1 week overmatige blootstelling aan de zon, gebruik van de sauna en zonnebank totdat de zwelling en de roodheid van het behandelde gebied verdwenen is.
 • Onderga in het behandelde gebied de eerste 2 weken geen behandeling bij een schoonheidsspecialist, zoals peelings, bindweefselmassages, gezichtsscrubs, microdermabrasie, laser of andere gezichtsverzorgende behandelingen.
 • U mag uw gezicht voorzichtig wassen. Masseren van het behandelde gebied wordt afgeraden. Wel kunt u direct gebruik maken van uw eigen dagelijkse huidverzorgende producten en make-up.
 • Mocht u in de dagen na de behandeling een verdikking op de plaats van de inspuiting voelen, dan kunt u dit een paar dagen, een paar keer per dag een aantal minuten masseren volgens de instructies van uw arts. Doe dit vooral niet langer, want dan is er kans dat er zwelling en roodheid ontstaat!
 • Als u de lippen heeft laten behandelen, mag u de eerste 24 uur na de behandeling niet zoenen en geen hete of koude dranken drinken.
 • Blauwe plekjes kunt u behandelen met Arnica crème.

Reviews

“Een aanrader” 5

Wat ben ik blij dat ik het aandurfde om bij jullie een gezichtsbehandeling te ondergaan. De narigheid van een periode van tegenslag was duidelijk in mijn gezicht te zien. Mijn ogen staan nu weer helder. Tranende ogen heb ik ook niet meer. Geen gedoe, geen poespas en niet duur. Daarbij: deze arts is wel bijzonder sympathiek. Ik raad iedereen een behandeling door hem aan.

M

“Great, caring team” 5

As an expat in The Hague, I found it difficult to let myself in the hands of a clinic.
After quite some research, I found Essential Aesthetics. Immediately when I arrived, I felt the warm feeling of the team and the attention for details. The care team specialist took care to explain me the steps of the consult. What I liked is that I have been introduced to the way of working and they explained me the story and the drive behind the company based on which they are working and helping their patients.

When I look back, I understand what a great investment I made in taking care of my aging process and in keeping my fresh
look. The staff is very communicative and welcoming. The atmosphere is relaxed and the doctors give me very personalized advice, which makes me feel listened to. They are really taking in consideration that I’m looking for a very natural result.

Linde

“Aangename sfeer” 5

Ik merkte dat ik rimpels begon te krijgen dus wilde ik een botox behandeling doen. Omdat ik bang ben voor naalden en pijn, durfde ik niet zomaar een kliniek binnen te stappen. Van vriendinnen heb ik veel positiefs over Essential Aesthetics gehoord en besloot een afspraak te maken. Aan de telefoon kreeg ik een lieve medewerkster te spreken die mij meteen gerust stelde.

Op de dag van de afspraak was ik onder de indruk van de kliniek. Wat een mooie kliniek en wat een aangename sfeer! Ik voelde me welkom van begin tot eind. Tijdens de behandeling legde dokter Sarras alles uit wat ze deed waardoor ik niet zo bang was. Ik ben heel tevreden met het resultaat, het is precies wat ik wou. Deze kliniek heeft er een vaste klant bij!

Anoniem

Lees alle ervaringen op:
nl_NLNederlands
Scroll naar top