WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

Kwaliteitsjaarverslag

Introductie

Essential Aesthetics is een toonaangevende zelfstandige kliniek gevestigd in een mooi monumentaal pand in Den Haag. De kliniek is ontstaan vanuit een passie voor kwaliteit, zorg en schoonheid met als missie: de beste investering die je kunt doen is er een in je jezelf. Essential Aesthetics biedt een breed scala aan cosmetische en plastische behandelingen/ ingrepen in een luxe, ontspannende omgeving. Het werken met de beste producten en het samenwerken met internationale artsen garandeert een hoge kwaliteit en kennis van de nieuwste behandelmethoden. De kliniek werkt op een persoonlijke manier en kijkt wat de beste manier is om de natuurlijke schoonheid van onze klanten te versterken en te accentueren.

Missie en beleid

De komende jaren wil Essential Aesthetics het nummer 1 centrum zijn voor excellente esthetische chirurgie en anti-aging behandelingen. Samen met een team van artsen, assistenten en een kwaliteitsmanager wordt er dag in en dag uit gewerkt om niet alleen vandaag, maar ook morgen excellente kwaliteit van dienstverlening te bieden.

Dit doen wij door echt in verbinding te zijn met onze patiënten, door aandacht te schenken en dat ene berichtje te sturen die de patiënt nodig heeft na een operatie. Maar ook door ons kwaliteitsmanagement elke dag weer naar een hoger niveau te tillen.

In aansluiting op de visie zoals hierboven beschreven, werkt Essential Aesthetics volgens de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op onze kliniek. Daarnaast zal te allen tijden worden voldaan aan de eisen van de inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Medewerkers en behandelaars

Bij Essential Aesthetics vinden wij kennis en kunde heel belangrijk. Alle artsen en medewerkers die werkzaam zijn binnen Essential Aesthetics volgen bij en nascholingen in hun vakgebied om te voldoen aan hun specialistenregistratie en hun kennis & kunde up-to-date te houden. Daarnaast doen de medewerkers jaarlijks een BHV cursus.

Complicatieregistratie 2019

 Er zijn in 2020 0 complicaties geregistreerd bij Essential Aesthetics. 

Klachten 2019

Er zijn vier klachten gemeld in 2019. Dit waren allemaal klachten die laagdrempelig zijn opgepakt en binnen de kliniek met tevredenheid van beide partijen zijn afgehandeld. Deze hebben niet geleidt tot een afhandeling bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris DOKh. 

 

Patiënt- en cliënttevredenheid

Na afloop van een behandeling bij EA Klinieken krijgen patiënten een automatisch bericht om een review te plaatsen op Kliniekervaringen. In 2019 beoordeelden cliënten ons gemiddeld met een 8,9! In 2020 zal deze werkwijze ook worden gehanteerd en zal dit worden uitgebreid met PREM vragenlijsten om de cliëntervaringen nog beter te kunnen meten.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitssysteem functioneert naar tevredenheid en is een onderdeel van het primaire proces, het verlenen van patiëntenzorg. Risico’s worden besproken, verbeterpunten uit incidentmeldingen en audits worden gestructureerd opgepakt en geëvalueerd. De cyclus van verbeteren wordt doorlopen en gemonitord door het management en kwaliteitsteams.

Sinds 2019 is Essential Aesthetics ISO 9001 gecertificeerd. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Jaarlijks wordt de certificering getoetst door middel van een externe audit. Deze audit zal in 2020 in augustus plaatsvinden.  

Interne audits

Jaarlijks worden er interne audits uitgevoerd om het proces intern te toetsten en de kwaliteit van de kliniek te waarborgen.

Wij hebben in 2019 de volgende audits uitgevoerd:

 • Hygiënisch werken en medicatie beleid
 • Afspraak maken, eerste consult en behandeling

In 2020 staan de volgende interne audits gepland: 

 • Proces nazorg, proces algemeen medisch, kwaliteit en P&O
 • Maandelijkse hygiëneronde

Externe audits

Jaarlijks worden er een aantal externe audits uitgevoerd. In 2020 worden de volgende externe audits uitgevoerd:

–  Hygiëne audit

– Audit apotheker

– ISO 9001:2015 audit

Kwaliteitsveiligheidsysteem

Goede zorg is veilige zorg. Naast hoge kwaliteit willen wij ook veilige zorg leveren. Met ons veiligheidsmanagement systeem (afgekort VMS) monitoren en beheersen wij onze processen aangaande de veiligheid van patiënten en medewerkers. De kern van een VMS is het signaleren van risico’s en het analyseren en voorkomen van incidenten. Het VMS is erop gericht de risico’s voor de

patiënt te beheersen en schade aan de patiënt te voorkomen. Voor het streven naar continue en blijvende verbetering wordt gewerkt met een verbetercyclus.

Veilig Incidenten Melden (VIM)

 Veilig Incident Melden (VIM) is een belangrijk onderdeel van het Veiligheid Management Systeem. Het Veilig Incidenten Melden is bedoeld om organisatie breed en op locatieniveau zicht te krijgen op oorzaken van ongewenste gebeurtenissen (risico’s) in het zorg- en behandelproces. Hierin staan organisatorische of systeemproblemen centraal. Door analyse van incidenten en bijna incidenten is het mogelijk risico’s inzichtelijk te maken, onderliggende oorzaken op te sporen en weg te nemen door het inzetten van verbeteracties. De patiëntenzorg wordt op die manier veiliger gemaakt. Indien het een calamiteit betreft, wordt conform onze calamiteitenprocedure, de calamiteit gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Wet & regelgeving

De kliniek voldoet aan alle relevante wet en regelgeving. De belangrijkste wet en regelgeving staan hieronder opgesomd:

 • De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi);
 • De Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • De Wet op de Medische Hulpmiddelen;
 • Besluit Medische Hulpmiddelen (BMH);
 • Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen (BGMH);
 • Convenant Veilige toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg (NFU, NVZ en Revalidatie Nederland);
 • de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur (OM
 • Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen (WIP);
 • Richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (WIP);
 • Richtlijn Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (WIP);
 • Persoonlijke hygiëne medewerker (WIP);
 • Relevante WIP-richtlijnen (WIP)
 • Handreiking Verantwoordelijkheidstoedeling bij samenwerking in de zorg (KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF);
 • Geneesmiddelenwet;
 • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS);
 • Richtlijn VTGM (NVZA, V&VN en WIP);
 • Landelijke richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B;
 • Wet op de arbeidsomstandigheden
 • Kwaliteitskader cosmetische zorg

Ontwikkelingen in 2020

Binnen Essential Aesthetics willen wij ons constant blijven ontwikkelen en verbeteren. Er zijn een aantal dingen die Essential Aesthetics in 2020 gerealiseerd wil hebben:

Openen van een shop met voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten in de kliniek

Essential Aesthetics wil het totaalpakket leveren en daardoor meer aandacht gaan besteden aan voedingssupplementen. In 2020 zal een shop in de kliniek gemaakt worden, waar cliënten uitleg en advies kunnen krijgen over supplementen en huidverzorgingsproducten. Ook kunnen voorbijgangers binnenlopen voor de shop zonder afspraak.

Verhuizen naar een andere pand in Den Haag

Esential Aesthetics wil verhuizen naar een andere monumentaal pand in Den Haag. Dit pand moet op alle vlakken volledig passen bij de visie van Essential Aesthetics. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor het uitvoeren van de verschillende behandelingen.

Toonaangevende kliniek worden op het gebied van esthetische chirurgie en anti-aging behandelingen in de expat markt.

introductie

Essential Aesthetics is een toonaangevende zelfstandige kliniek gevestigd in een mooi monumentaal pand in Den Haag. De kliniek is ontstaan vanuit een passie voor kwaliteit, zorg en schoonheid met als missie: de beste investering die je kunt doen is er een in je jezelf. Essential Aesthetics biedt een breed scala aan cosmetische en plastische behandelingen/ ingrepen in een luxe, ontspannende omgeving. Het werken met de beste producten en het samenwerken met internationale artsen garandeert een hoge kwaliteit en kennis van de nieuwste behandelmethoden. De kliniek werkt op een persoonlijke manier en kijkt wat de beste manier is om de natuurlijke schoonheid van onze klanten te versterken en te accentueren.

Missie en beleid

De komende jaren wil Essential Aesthetics het nummer 1 centrum zijn voor excellente esthetische chirurgie en anti-aging behandelingen. Samen met een team van artsen, assistenten en een kwaliteitsmanager wordt er dag in en dag uit gewerkt om niet alleen vandaag, maar ook morgen excellente kwaliteit van dienstverlening te bieden.

Dit doen wij door echt in verbinding te zijn met onze patiënten, door aandacht te schenken en dat ene berichtje te sturen die de patiënt nodig heeft na een operatie. Maar ook door ons kwaliteitsmanagement elke dag weer naar een hoger niveau te tillen.

In aansluiting op de visie zoals hierboven beschreven, werkt Essential Aesthetics volgens de geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op onze kliniek. Daarnaast zal te allen tijden worden voldaan aan de eisen van de inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Medewerkers en behandelaars

Bij Essential Aesthetics vinden wij kennis en kunde heel belangrijk. Alle artsen en medewerkers die werkzaam zijn binnen Essential Aesthetics volgen bij en nascholingen in hun vakgebied om te voldoen aan hun specialistenregistratie en hun kennis & kunde up-to-date te houden. Daarnaast doen de medewerkers jaarlijks een BHV cursus.

Complicatieregistratie 2019

 Er zijn in 2020 0 complicaties geregistreerd bij Essential Aesthetics. 

Klachten 2019

Er zijn vier klachten gemeld in 2019. Dit waren allemaal klachten die laagdrempelig zijn opgepakt en binnen de kliniek met tevredenheid van beide partijen zijn afgehandeld. Deze hebben niet geleidt tot een afhandeling bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris DOKh. 

 

Patiënt- en cliënttevredenheid

Na afloop van een behandeling bij EA Klinieken krijgen patiënten een automatisch bericht om een review te plaatsen op Kliniekervaringen. In 2019 beoordeelden cliënten ons gemiddeld met een 8,9! In 2020 zal deze werkwijze ook worden gehanteerd en zal dit worden uitgebreid met PREM vragenlijsten om de cliëntervaringen nog beter te kunnen meten.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitssysteem functioneert naar tevredenheid en is een onderdeel van het primaire proces, het verlenen van patiëntenzorg. Risico’s worden besproken, verbeterpunten uit incidentmeldingen en audits worden gestructureerd opgepakt en geëvalueerd. De cyclus van verbeteren wordt doorlopen en gemonitord door het management en kwaliteitsteams.

Sinds 2019 is Essential Aesthetics ISO 9001 gecertificeerd. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Jaarlijks wordt de certificering getoetst door middel van een externe audit. Deze audit zal in 2020 in augustus plaatsvinden.  

Interne audits

Jaarlijks worden er interne audits uitgevoerd om het proces intern te toetsten en de kwaliteit van de kliniek te waarborgen.

Wij hebben in 2019 de volgende audits uitgevoerd:

 • Hygiënisch werken en medicatie beleid
 • Afspraak maken, eerste consult en behandeling

In 2020 staan de volgende interne audits gepland: 

 • Proces nazorg, proces algemeen medisch, kwaliteit en P&O
 • Maandelijkse hygiëneronde

Externe audits

Jaarlijks worden er een aantal externe audits uitgevoerd. In 2020 worden de volgende externe audits uitgevoerd:

–  Hygiëne audit

– Audit apotheker

– ISO 9001:2015 audit

Kwaliteitsveiligheidsysteem

Goede zorg is veilige zorg. Naast hoge kwaliteit willen wij ook veilige zorg leveren. Met ons veiligheidsmanagement systeem (afgekort VMS) monitoren en beheersen wij onze processen aangaande de veiligheid van patiënten en medewerkers. De kern van een VMS is het signaleren van risico’s en het analyseren en voorkomen van incidenten. Het VMS is erop gericht de risico’s voor de

patiënt te beheersen en schade aan de patiënt te voorkomen. Voor het streven naar continue en blijvende verbetering wordt gewerkt met een verbetercyclus.

Veilig Incidenten Melden (VIM)

 Veilig Incident Melden (VIM) is een belangrijk onderdeel van het Veiligheid Management Systeem. Het Veilig Incidenten Melden is bedoeld om organisatie breed en op locatieniveau zicht te krijgen op oorzaken van ongewenste gebeurtenissen (risico’s) in het zorg- en behandelproces. Hierin staan organisatorische of systeemproblemen centraal. Door analyse van incidenten en bijna incidenten is het mogelijk risico’s inzichtelijk te maken, onderliggende oorzaken op te sporen en weg te nemen door het inzetten van verbeteracties. De patiëntenzorg wordt op die manier veiliger gemaakt. Indien het een calamiteit betreft, wordt conform onze calamiteitenprocedure, de calamiteit gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Wet & regelgeving

De kliniek voldoet aan alle relevante wet en regelgeving. De belangrijkste wet en regelgeving staan hieronder opgesomd:

 • De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi);
 • De Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • De Wet op de Medische Hulpmiddelen;
 • Besluit Medische Hulpmiddelen (BMH);
 • Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen (BGMH);
 • Convenant Veilige toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg (NFU, NVZ en Revalidatie Nederland);
 • de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur (OM
 • Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen (WIP);
 • Richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (WIP);
 • Richtlijn Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (WIP);
 • Persoonlijke hygiëne medewerker (WIP);
 • Relevante WIP-richtlijnen (WIP)
 • Handreiking Verantwoordelijkheidstoedeling bij samenwerking in de zorg (KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland en NPCF);
 • Geneesmiddelenwet;
 • Veiligheidsmanagementsysteem (VMS);
 • Richtlijn VTGM (NVZA, V&VN en WIP);
 • Landelijke richtlijn Preventie iatrogene hepatitis B;
 • Wet op de arbeidsomstandigheden
 • Kwaliteitskader cosmetische zorg

Ontwikkelingen in 2020

Binnen Essential Aesthetics willen wij ons constant blijven ontwikkelen en verbeteren. Er zijn een aantal dingen die Essential Aesthetics in 2020 gerealiseerd wil hebben:

Openen van een shop met voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten in de kliniek

Essential Aesthetics wil het totaalpakket leveren en daardoor meer aandacht gaan besteden aan voedingssupplementen. In 2020 zal een shop in de kliniek gemaakt worden, waar cliënten uitleg en advies kunnen krijgen over supplementen en huidverzorgingsproducten. Ook kunnen voorbijgangers binnenlopen voor de shop zonder afspraak.

Verhuizen naar een andere pand in Den Haag

Esential Aesthetics wil verhuizen naar een andere monumentaal pand in Den Haag. Dit pand moet op alle vlakken volledig passen bij de visie van Essential Aesthetics. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor het uitvoeren van de verschillende behandelingen.

Toonaangevende kliniek worden op het gebied van esthetische chirurgie en anti-aging behandelingen in de expat markt.

nl_NLNederlands
Scroll naar top