WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

Kybella (en)

Tighter double chin with Kybella

Durf je geen selfies te maken door je onderkin? Ben je het zat om steeds weer die onderkin in de sDon’t you dare make selfies with your double chin? Are you tired of seeing that double chin in the mirror and in pictures over and over again? Essential Aesthetics helps you get rid of your double chin without surgery! The name of this technique: Kybella. Also known as Belkyra.piegel en op foto’s te zien? Essential Aesthetics helpt je van jouw onderkin onderkin af zonder operatie! De naam van deze techniek: Kybella. Ook wel bekend onder de naam Belkyra.

What is Kybella?

Kybella works on the basis of deoxycholinic acid. A substance that is naturally present in our body and is responsible for breaking down fats. And because a double chin is often mainly too much fatty tissue, this acid helps to get rid of the fat cells in your double chin. Once those fat cells are gone, they remain gone.

What happens during a Kybella treatment?

Before the treatment, our experienced expert will check whether Kybella is the best treatment to make your expectations and wishes come true. If you decide to do the treatment, the doctor will tell you all about it. Our expert will determine where the injections are needed. The doctor then injects the product into the fatty tissue. These are a few small pricks. In total, the doctor will be busy for about 30 minutes. At Essential Aesthetics we take into account our patients who are afraid of the pain of injections.  We take the time to anaesthetise your skin so that you feel almost nothing from the treatment. To get the best results you will need an average of 3 to 4 treatments. During your no-obligation consultation, you will agree with the cosmetic practitioner how many treatments are required.

Result

It is normal that immediately after the treatment you temporarily suffer from a swollen and sometimes red double chin. Some patients develop bruises that go away on their own. How bad this is depends on the health of your skin. Cooling well after the treatment helps to reduce swelling and any afterpain. As a result of the swelling, your double chin will appear thicker during the first week; this will disappear on its own. After about six to eight weeks you will see the final result and can undergo the next treatment. Please bear in mind that you will not be taking any blood thinning medication for one week before the treatment. It is also better not to use any cream or make-up the evening before the treatment and on the day itself.

Do you also want to get rid of your double chin? Book an appointment for Kybella now!

Rates

Kybella: €280/ml

Strakkere onderkin met Kybella

Durf je geen selfies te maken door je onderkin? Ben je het zat om steeds weer die onderkin in de spiegel en op foto’s te zien? Essential Aesthetics helpt je van jouw onderkin onderkin af zonder operatie! De naam van deze techniek: Kybella. Ook wel bekend onder de naam Belkyra.

Wat is Kybella?

Kybella werkt op basis van deoxycholinezuur. Een stof die van nature in ons lichaam zit en verantwoordelijk is voor het afbreken van vetten. En omdat een onderkin vaak vooral teveel vetweefsel is, helpt dit zuur om van de vetcellen in je onderkin af te komen. Zijn die vetcellen eenmaal weg, dan blijven ze weg.

Wat gebeurt er tijdens een Kybella behandeling?

Voor de behandeling kijkt onze ervaringsdeskundige of Kybella de beste behandeling is om jouw verwachtingen en wensen uit te laten komen. Besluit je de behandeling te doen, dan vertelt de arts je alles over deze behandeling. Onze ervaringsdeskundige tekent af waar de injecties nodig zijn. Daarna injecteert de arts het middel in het vetweefsel. Dit zijn een paar kleine prikjes. In totaal is de arts ongeveer 30 minuten bezig. Bij Essential Aesthetics houden we rekening met onze patiënten die bang zijn voor de pijn van injecties.  We nemen de tijd om jouw huid te verdoven, zodat je bijna niets voelt van de behandeling. Om het beste resultaat te krijgen heb je gemiddeld 3 tot 4 behandelingen nodig. Tijdens jouw vrijblijvend adviesgesprek spreek je af met de cosmetische arts hoeveel behandelingen nodig zijn.

Resultaat

Het is normaal dat je direct na de behandeling tijdelijk last hebt van een opgezwollen en soms ook rode onderkin. Sommige patiënten krijgen blauwe plekken die vanzelf weer overgaan. Hoe erg dit is, hangt af van de gezondheid van jouw huid. Goed koelen na de behandeling helpt de zwellingen en eventuele napijn te verminderen. Door de zwelling lijkt je onderkin de eerste week dikker, dit trekt vanzelf weg. Na ongeveer zes tot acht weken zie je het uiteindelijke resultaat en kan je de volgende behandeling ondergaan. Hou er rekening mee dat je een week voor de behandeling geen bloed verdunnende medicijnen gebruikt. Ook is het beter de avond voor de behandeling en op de dag zelf geen crème of make-up te gebruiken.

Wil jij ook af van jouw onderkin? Boek dan nu een afspraak voor Kybella!

Tarieven

Kybella: €280/ml

nl_NLNederlands
Scroll naar top