WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

Liquid Facelift (en)

The facelift without cutting, without surgery


The first wrinkles, a less tight skin. Suddenly it’s time: you look older than you feel.

Your skin is the most important basis for your beauty, because its condition tells a lot about your health. Due to our modern, busy and stressful way of living, we suffer more and more from unhealthy skin. Damages caused by too much sun and too little protection leave visible traces. The ageing process and our hormonal balance also affect the health of our skin. A dull complexion, grey / irregular / dry skin, skin with pimples, or aging skin… these are all reasons why you are less radiant. Reasons enough to pamper your skin extra and give it a boost. If your skin glows, you glow!

The liquid facelift is a combination treatment aimed at improving radiance and consists of a number of steps. With these steps botox as well as temporary fillers based on hyaluronic acid or collagen making injectables are used.

Our cosmetic doctors will be happy to help you with the latest techniques to slow down the effects of our lives and time. Request a consultation with our doctors now and together create a personal treatment plan, especially for you!

Choosing a combination of fillers and botox?

With an injectable treatment you generally have the choice between using botox or fillers. With the liquid facelift a combination of both is applied. The effect and function differs per product.

Fillers

A filler fills the face where more volume is desired. Fillers are often used, for example, to create fuller lips or add volume to the cheeks. This immediately gives a youthful look. The active ingredient in most fillers is hyaluronic acid, a substance already naturally present in the body. As you get older, this subcutaneous hyaluronic acid slowly disappears. This is why volume is lost and the skin dries out. By supplementing the hyaluronic acid with an injectable, both the volume and the elasticity of the skin are restored. In addition, hyaluronic acid has a moisturising effect.
A filler based on hyaluronic acid works for approximately 6 to 12 months. Fillers with hyaluronic acid are suitable for making wrinkles, lines and folds in the skin invisible, while at the same time adding volume. The quantity you need should be checked with your cosmetic practitioner.

Botox

Botox is a protein diluted under the skin. This injectable loosens the subcutaneous muscles in strategic places, making wrinkles less visible. Botox is therefore primarily a muscle weakening agent that makes the skin look smoother. The clear difference with other fillers is that botox does not create extra volume. The quantity you have injected determines how long the effect lasts and is usually between three and six months. The use of botox is ideal when treating a frown, unwanted wrinkles on the forehead or crow’s feet near the eyes.

Rates

Liquid Facelift: from €1050,-

De facelift zonder snijden, zonder chirurgische ingreep


De eerste rimpels, een minder strakke huid. Opeens is het zover: je ziet er ouder uit dan je je voelt.

Jouw huid is de belangrijkste basis voor jouw schoonheid, omdat de conditie veel vertelt over jouw gezondheid. Door onze moderne, drukke manier van leven met veel stress hebben we steeds vaker last van een ongezonde huid. Beschadigingen door te veel zon en te weinig bescherming laten zichtbare sporen achter. Ook hebben het verouderingsproces en onze hormoonhuishouding invloed op de gezondheid van onze huid. Een vale teint, een grijze / onregelmatige / droge huid, een huid met puistjes, of een ouder wordende huid.. allemaal redenen waardoor jij minder straalt. Redenen genoeg om jouw huid eens extra te verwennen en een boost te geven. Straalt je huid, dan straal jij!

De liquid facelift is een combinatiebehandeling die gericht is op de verbetering van de uitstraling en bestaat uit een aantal stappen. Met deze stappen wordt er gewerkt met zowel botox als tijdelijke fillers op basis van hyaluronzuur of collageen aanmakende injectables.

Onze cosmetische artsen helpen je graag met de nieuwste technieken om de effecten van ons leven en de tijd te vertragen. Vraag nu een adviesgesprek aan met onze artsen en maak samen een persoonlijk behandelplan, speciaal voor jou!

Kiezen voor een combinatie van fillers en botox?

Bij een injectable-behandeling heeft u over het algemeen de keuze tussen het gebruik van botox of fillers. Bij de liquid facelift wordt er een combinatie van beiden toegepast. De werking en functie verschilt per product.

Fillers

Een filler vult het gezicht op waar meer volume gewenst is. Fillers worden bijvoorbeeld veel toegepast om vollere lippen te creëren of volume bij de wangen toe te voegen. Dit geeft direct een jeugdige uitstraling. Het werkzame bestanddeel in de meeste fillers is hyaluronzuur, een stof die ook natuurlijk al in het lichaam aanwezig is. Naarmate u ouder wordt, verdwijnt dit onderhuidse hyaluronzuur langzaam. Dat is de reden waarom er volume verloren gaat en de huid uitdroogt. Door via een injectable het hyaluronzuur aan te vullen, worden zowel het volume als de elasticiteit van de huid hersteld. Daarnaast heeft hyaluronzuur een hydraterende werking.
Een filler op basis van hyaluronzuur werkt ongeveer 6 tot 12 maanden. Fillers met hyaluronzuur zijn geschikt om rimpels, lijntjes en plooien in de huid onzichtbaar te maken, waarbij tegelijkertijd volume kan worden toegevoegd. De hoeveelheid die u nodig heeft bekijkt u samen met de cosmetische arts.

Botox

Botox is een eiwit dat verdund onder de huid wordt aangebracht. Deze injectable verslapt op strategische plekken de onderhuidse spieren, waardoor rimpels minder zichtbaar worden. Botox is dus vooral een spierverzwakker die ervoor zorgt dat de huid er gladder uitziet. Het duidelijke verschil met andere fillers is dat botox niet zorgt voor extra volume. De hoeveelheid die je laat injecteren bepaalt hoe lang het effect aanhoudt en ligt meestal tussen drie en zes maanden. Het gebruik van botox is ideaal bij de behandeling van een frons, ongewenste rimpels op het voorhoofd of bij kraaienpootjes bij de ogen.

Tarieven

Liquid Facelift: vanaf €1050,-

Before / After

nl_NLNederlands
Scroll naar top