WE ARE COMMITTED TO EXCELLENCE, AS YOU ARE ESSENTIAL TO US!

Teosyalps

How does it work?

An accurate instrument for beauty

With a conventional syringe, the practitioner must apply force to inject the gel. The pressure applied is not constant and is therefore perceived as painful.

 

Allows the doctor to work more precisely

The amount and speed of injection can be set by the practitioner according to the type of treatment and the treatment area. The gel is injected slowly, dosed and controlled thanks to the motorised system.

As the injection is electronically controlled, the practitioner is able to focus entirely on the positioning of the gel instead of applying the pressure required by conventional manual syringes.

“The Teosyal Pen sets new standards in comfort”.

What are the advantages?

The easy handling of the Teosyal Pen has a number of advantages:

Less painful, less swelling.
Faster recovery.
More natural results.
Better cosmetic results.
The treatment is more comfortable.
Fewer side effects.

Less painful

The Teosyal Pen has been developed to give constant and elegant injections that are virtually painless. In addition, less swelling occurs after treatment.

“50% less pain intensity compared to manual injections”.

Faster recovery

After the treatment you can immediately resume your daily activities, such as going back to work on the same day. When asked to treat patients: why would you recommend treatment with the Teosyal Pen to your friends,’ they replied:

Good results, less redness.
Natural results and no pain.
Fewer side effects.
You can quickly get back to your daily activities.

More natural results

Even areas that were previously too delicate can now be treated using the Teosyal Pen. More than 90% of patients prefer treatment with the Teosyal Pen to conventional manual injections and recommend it to their friends.

Treatment indications

The Teosyal Pen can be used for all indications that are normally treated with injectables:

Fine wrinkles (incipient wrinkles)
Average wrinkles (modal wrinkles, deep frown lines and/or wrinkles on the upper lip)
Deeper wrinkles (nasal lip fold and/or puppet lines)
Volume recovery (e.g. cheekbones, chin and/or jaw lines)
Skin reinforcement
Tear gutters
Lips

Rates

Teosyal Lumiere 1.0 ml vanaf € 300,-

Hoe werkt het?

Een accuraat instrument voor schoonheid

Met een conventionele spuit moet de behandelaar kracht uitoefenen om de gel te injecteren. De druk die nu wordt uitgeoefend is niet constant en wordt hierdoor als pijnlijk ervaren.

Stelt de arts in staat om preciezer te werken

De injectiehoeveelheid en de injectiesnelheid kan door de behandelaar worden ingesteld op basis van de soort behandeling en het behandelgebied. De gel wordt langzaam, gedoseerd en gecontroleerd geïnjecteerd dankzij het gemotoriseerde systeem.

Aanzien de injectie elektronisch gecontroleerd wordt, is de behandelaar in staat om zich geheel te focussen op de plaatsing van de gel in plaats van het uitoefenen van de druk die noodzakelijk is bij de conventionele handmatige injectiespuiten.

“De Teosyal Pen zet de nieuwe standaard voor comfort”

Wat zijn de voordelen?

De eenvoudige bediening van de Teosyal Pen brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Minder pijnlijk, minder zwelling.
 • Sneller herstel.
 • Natuurlijkere resultaten.
 • Betere cosmetische resultaten.
 • De behandeling is comfortabeler.
 • Minder neveneffecten.

Minder pijnlijk

De Teosyal Pen is ontwikkeld voor het geven van constante en elegante injecties die nagenoeg pijnloos zijn. Daarnaast treedt er minder zwelling op na de behandeling.

“50% minder pijn intensiteit in vergelijk met handmatige injecties”

Sneller herstel

Na de behandeling kunt u uw dagelijkse activiteiten direct weer oppakken, zoals terug naar het werk op dezelfde dag. Bij de vraag aan behandelde patiënten: waarom zou je een behandeling met de Teosyal Pen adviseren aan je vrienden’ antwoordden ze:

 • Goede resultaten, minder roodheid.
 • Natuurlijke resultaten en geen pijn.
 • Minder neveneffecten.
 • Je kunt snel weer terug naar je dagelijkse activiteiten.

Natuurlijkere resultaten

Zelfs gebieden die voorheen te delicaat waren kunnen nu worden behandeld met behulp van de Teosyal Pen. Meer dan 90% van de patiënten prefereren een behandeling met de Teosyal Pen boven de conventionele handmatige injecties en raden het bovendien het hun vrienden aan.

Behandelindicaties

De Teosyal Pen kan gebruikt worden voor alle indicaties die normaliter behandeld worden met injectables:

 • Fijne rimpels (beginnende rimpels)
 • Gemiddelde rimpels (modale rimpels, diepe fronsrimpel en/of rimpels op de bovenlip)
 • Diepere rimpels (neus-lippenplooi en/of marionetlijnen)
 • Volume herstel (o.a. jukbeenderen, kin en/of kaaklijnen)
 • Huidversteviging
 • Traangootjes
 • Lippen

Tarieven

Teosyal Lumiere 1.0 ml vanaf € 300,-

nl_NLNederlands
Scroll naar top